HomeNieuwsColumn: Aankoop Landrust

Column: Aankoop Landrust

Column: Aankoop Landrust

Publicatiedatum: 5 jan. 2021De eerste column in ‘t nieuwe jaar! We beginnen als SGP-fractie met u een gezond én gezegend nieuwjaar toe te wensen. Er komt weer heel wat op ons af. De raadsvergadering waarmee we 2020 afsloten, was een lange bijeenkomst. Het voorstel van SGP en CU om overspelreclames in de openbare ruimte te verbieden, kreeg  een meerderheid en het vloekverbod in de APV bleef staan. Daarnaast stemde onze fractie tegen de aankoop van het chaletpark Landrust. We vinden het van belang om in dit stukje uit te leggen waarom we die beslissing namen.  

Het vitaal houden van onze dorpen is een belangrijke opdracht van deze gemeenteraad. Als we op een kansrijke plek grond kunnen verwerven die aan dat doel dienstbaar is, werken we daar graag aan mee. Het college stelt onder de noemer ‘strategische aankoop’ regelmatig voor om panden of percelen over te nemen.  Om zulke aankopen goed te kunnen beoordelen, hebben we als gemeenteraad beleidskaders opgesteld.

In het geval van Landrust werd aan geen van die kaders voldaan. De aankoop kon daarom niet vallen onder het kopje ‘strategische aankoop’. Er was geen taxatierapport. Er lag dus geen onderbouwing voor het  - in onze ogen - astronomische bedrag dat met de investering gepaard gaat. Er is geen plan voor het gebruik van de grond en onduidelijk is de waarde is die er tegenover staat. Over risico’s tasten we in het duister.

Daarnaast geldt de afspraak dat we in deze periode geen grote uitgaven doen naast de lopende megaprojecten. Denk aan de Stationsomgeving en het nieuwe zwembad. Wat de SGP-fractie betreft, is het raadsbesluit om tot aankoop over te gaan uniek te noemen. Niet eerder werd op basis van zo’n magere onderbouwing zo’n grote aankoop gedaan. We maken ons daar zorgen over. Het is onze taak als raad om goed op ons gezamenlijke geld te passen. Onze fractie staat er voor om zorgvuldige kaders te hebben én te hanteren als we dat geld uitgeven.