HomeNieuwsColumn: eindelijk bedrijvenstrip in Elspeet

Column: eindelijk bedrijvenstrip in Elspeet

Column: eindelijk bedrijvenstrip in Elspeet

Publicatiedatum: 13 okt. 2020

Column van SGP-raadslid Reinier de Bruin, gepubliceerd in de Nunspeet huis aan huis op 13 oktober 2020. 

Eindelijk bedrijvenstrip in Elspeet

Er moest bij wijze van spreken heel wat water door de Hierdense beek stromen voordat we de plannen voor de bedrijvenstrip in Elspeet te  zien kregen. Maar nu is het dan zover!

De voornemens rond een kleinschalig bedrijventerrein in Elspeet dateren al van jaren geleden. De noodzaak was onmiskenbaar. Maar het vinden van een geschikte locatie bleek nog niet zo eenvoudig. Het verwerven van de benodigde gronden werd ook een langdurig proces. Maar we kunnen stellen: de aanhouder wint. En het resultaat mag er zijn: er ligt een concreet plan met een goede ontsluiting via een rotonde op de Uddelerweg.   

Veel Elspeetse ondernemers zitten op de komst van deze strip te wachten. Ze kampen met nijpend ruimtegebrek. In het plangebied komen volop mogelijkheden om bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen of voort te zetten. Ook zijn er kavels voorzien die de combinatie van wonen en werken mogelijk maken.

De SGP-fractie is superblij met deze planvorming. Het biedt aan starters de kans om in Elspeet te beginnen en aan anderen om hun bedrijf te continueren. Mensen zullen in ons prachtige dorp kunnen blijven wonen én werken. Ook zien we een positief neveneffect voor de lokale vrijwillige brandweer.  Het is voor hen belangrijk dat er overdag voldoende manschappen in Elspeet  zijn. Lokale werkgelegenheid draagt daaraan bij. We hopen dat Elspeetse bedrijven die  ruimteproblemen hebben de keus zullen maken om in Elspeet te blijven. Meer werk en levendigheid in Elspeet! 

Voor de SGP-fractie waren er steeds genoeg  argumenten om de komst van de bedrijvenstrip in Elspeet te bevorderen. Wij willen vitaliteit in onze dorpen! We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. We stimuleren het college en sturen op een zorgvuldig en snel vervolg.