HomeNieuwsColumn: meer betalen, minder krijgen

Column: meer betalen, minder krijgen

Column: meer betalen, minder krijgen

Publicatiedatum: 5 feb. 2020

 

Bezuinigingen op de brandweer

Afgelopen tijd is er veel gesproken over de bezuinigingen die door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) worden doorgevoerd. De veiligheidsregio’s zijn opgetuigd door de rijksoverheid met het doel het werk van de hulpdiensten efficiënter en beter uit te voeren. De brandweer valt niet meer onder verantwoordelijkheid van de gemeente maar van de veiligheidsregio. Van de beloofde voordelen is in de praktijk weinig te merken. Sterker nog: op het hoofdkantoor van de VNOG in Apeldoorn heerst(e) chaos en wanorde. Van een efficiënte dienstverlening aan lokale brandweerkorpsen was geen sprake en er werden grote blunders begaan. Zo werd bijvoorbeeld jarenlang ‘vergeten’ om personeelskosten te indexeren, met grote financiële tekorten als gevolg. De VNOG moet hierdoor fors bezuinigen, dit wordt gedaan door brandweerauto’s af te stoten en jaarlijks een extra factuur van honderdvijftigduizend euro naar onze gemeente te sturen.

In aanloop naar de bezuinigingen was het uitgangspunt dat niet ingeleverd zou worden op het veiligheidsniveau. In de praktijk blijkt dat dergelijke kostenbesparing áltijd een aanslag zijn op het veiligheidsniveau. Belangrijkste gevolg voor onze gemeente: de aanrijtijd van een peloton van vier brandweerauto’s gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding gaat van maximaal 25 naar 42 minuten. Hierdoor kan veel later gestart kan worden met blussen. Het risico dat een natuurbrand daardoor onbeheersbaar wordt is significant groot. Dat risico is acceptabel op plekken waar geen mensen verblijven, zoals de Kroondomeinen. Maar in onze natuurgebieden is dat een enorm risico. In onze bossen staan namelijk niet alleen bomen maar wonen ook mensen. Niet zelden in zorglocaties. Deze mensen kunnen niet binnen korte tijd geëvacueerd worden. Snel ter plaatse zijn en starten met blussen is dan van levensbelang. Ditzelfde geldt voor campings in onze bossen waar in de zomer duizenden mensen verblijven.

Via de officiële kanalen en via diverse media, waaronder het televisieprogramma EenVandaag, hebben we onze zorgen geuit. Ondanks alle bezwaren moet de bezuiniging koste wat het kost doorgang vinden. Het eindresultaat: we leveren een brandweerauto geschikt voor natuurbrandbestrijding in én we betalen fors extra. Zo frustrerend kan het soms zijn om gemeenteraadslid te zijn.