HomeNieuwsColumn: op de kleintjes letten

Column: op de kleintjes letten

Column: op de kleintjes letten

Publicatiedatum: 30 mrt. 2021

Column gepubliceerd in de Nunspeet huis aan huis van dinsdag 30 maart 2021, geschreven door fractievoorzitter Harm Jan Polinder. 


Op de kleintjes letten  

De komende maand staat de perspectievennota op de gemeentelijke agenda. De politieke partijen hebben hun input aangeleverd voor de begroting van 2022 en verder.  Het college plaatst kanttekeningen bij de ingediende voorstellen en geeft inzicht in de financiële ruimte.

Opvallend is het verschil in omvang van de wensenlijstjes van de fracties. De inbreng varieert van één tot acht kantjes. De rode lijn in de anderhalve pagina die de SGP heeft aangereikt is het woord ‘behoedzaamheid’. We stellen geen punten voor die extra geld kosten. Daarin willen we heel terughoudend zijn. In het besef dat veel van onze inwoners afgelopen maanden flink zullen hebben opgekeken bij de verhoging van de gemeentelijke belastingen in 2021. Die verhoging was een bittere pil. Maar wel noodzakelijk voor de realisatie van de nieuwe stationsomgeving en het nieuwe zwembad. De twee grootste gemeentelijke projecten ooit.

We hebben wel twee inhoudelijke wensen uitgesproken. Allereerst vragen we het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het permanent bewonen van recreatiewoningen mogelijk te maken. Wat ons betreft, selecteert de gemeente een klein aantal parken die voor dit doel geschikt zijn. De permanente bewoning moet beperkt worden tot de duur van maximaal acht tot tien jaar. We zien dit als middel om de hoogste piek qua woningtekort in de komende tien jaar op te vangen. Daarnaast blijven we natuurlijk inzetten op het bouwen van zoveel mogelijk reguliere woningen. 

Een tweede wens die we hebben aangereikt is het herschikken van de taken van onze BOA’s. We zien graag dat er meer capaciteit wordt ingezet voor de handhaving op kleine ergernissen. Zoals ergernis nummer één: de uitwerpselen van Boris, Bello en Hector. Niets tegen deze drie persoonlijk, maar het loopt een beetje de spuigaten uit. De baasjes kunnen op de bon geslingerd worden bij een ‘heterdaadje’. Volgens onze APV is de hondenbezitter strafbaar als hij of zij wel een hond bij zich heeft maar geen deugdelijk opruimmateriaal. Er mag wel wat vaker worden opgetreden. Zodat ook onze straten, bermen en grasveldjes voor kinderen en volwassenen prettige verblijfplaatsen zijn.