HomeNieuwsColumn: verkeersveiligheid

Column: verkeersveiligheid

Column: verkeersveiligheid

Publicatiedatum: 24 nov. 2020

Column van fractievoorzitter Harm Jan Polinder, verschenen in de Nunspeet huis aan huis van 24 november 2020. 

 

Verkeersveiligheid

Tijdens de algemene beschouwingen besteedden we als SGP-fractie uitdrukkelijke aandacht aan het thema verkeersveiligheid. Zo pleitten we opnieuw voor de komst van een rotonde ter hoogte van Halfweg Vierhouten. Dat thema mag ondanks de aarzelingen van de provincie niet van de haak vallen. Ook vroegen we het college om op de F.A. Molijnlaan het vrachtverkeer te gaan ontmoedigen en tussen de rotondes Laan en Eperweg zelfs helemaal te verbieden. Om de veiligheid van fietser en voetganger nog verder te verbeteren, drongen we aan op de aanleg van een veilige oversteekplaats op de F.A. Molijnlaan ter hoogte van de Oosterlaan. Afgelopen week stelden we schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid in de nieuwbouwwijk Elspeet Noord-West.

Veel mensen weten ons te vinden met signalen over verkeersonveilige situaties. Het is voor ons heel waardevol als inwoners ons daarover benaderen. De uitdaging is om als fractie goed af te wegen wat we met die input doen. Niet overal zijn beperkende maatregelen meteen dé oplossing. Vooral in het buitengebied zijn we er voorzichtig mee. Daarnaast willen we vrachtverkeer ook niet teveel  ontmoedigen: een goede logistieke infrastructuur draagt bij aan een florerende lokale economie! Vaak gaan binnenkomende reacties niet zozeer over de geldende maximumsnelheid maar over het structureel overtreden ervan door weggebruikers. Keer op keer benadrukken wij daarom de noodzaak van adequate handhaving. Helaas blijkt Hermandad daar niet zoveel tijd voor te hebben. 

Vorig jaar deden we de suggestie om een positieve flitspaal in te zetten op wegen in of bij  woonwijken waar veel klachten over hardrijders zijn. De camera registreert wie zich wel en niet aan de maximumsnelheid houdt en geeft geen boete bij een overtreding. Hij beloont juist bij goed gedrag. Het beschikbare geld ontvangen mensen niet persoonlijk  maar gaat in een buurtpot. Daaruit kunnen ideeën worden betaald die ten goede komen aan de wijk. Dit voorstel is helaas nog niet door een meerderheid van de gemeenteraad omarmd, maar kan in onze ogen op een positieve manier bijdragen aan verkeersveiligheid. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we het veilig houden.