HomeNieuwsColumn: wegproblemen

Column: wegproblemen

Column: wegproblemen

Publicatiedatum: 16 feb. 2021

 

Column van SGP-raadslid Reinier de Bruin (gepubliceerd in de Nunspeet Huis aan huis van 16-2-2021).

Wegproblemen

Eind november stelde ik B&W vragen over het sluipverkeer in Elspeet-Noordwest. Dat leverde ons verschillende reacties op. Ik begrijp dat wel. Het onderhoud en de veiligheid van onze wegen raken ons allemaal.

Een ieder zal begrijpen dat de gemeente niet op alle vragen positief kan inspelen. We hebben te maken met tegenstrijdige inzichten en botsende belangen.  Gaat ’t  om verkeersremmende maatregelen? Binnen een woonwijk zullen mensen meestal zeggen:  Graag, liever vandaag dan morgen! Maar pakjesbezorgers en hulpdiensten vinden het vaak helemaal niks! Bovendien moeten oplossingen passen binnen het plaatselijk, provinciaal en rijksbeleid en voldoen aan verkeerstechnische eisen.

Hoe gaan we als SGP-fractie om met de suggesties die u ons aandraagt? We zullen uw vragen serieus bekijken. Maar uw opmerkingen altijd doorgeleiden aan het college zal niet gaan. We moeten waken voor onoverzichtelijkheid en willekeur. De inrichting van ons wegennet moet voor iedereen  voorspelbaar en begrijpelijk zijn. Het is daarom goed dat Nunspeet een verkeers- en vervoersplan heeft. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Elk type weg vraagt een eigen aanpak. Verbeteringen moeten in dat kader passen. Van belang is ook om de gevolgen van maatregelen te bezien. Een oplossing voor punt A mag niet leiden tot problemen bij punt B. Het is goed om daar oog voor te houden.  

Wanneer we als weggebruiker hinder ervaren, is het goed om nuchter te blijven en verantwoordelijkheid te nemen. Verkeersregels beogen onze gezamenlijke veiligheid. Laten we ons er aan houden. Is de route door een woonwijk korter, maar voert ze ons door een gebied met spelende kinderen? Misschien is het dan toch beter de langere omweg te gebruiken.

Ondanks de beleidsmatige aanpak in Nunspeet kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Wanneer er blackspots zijn, wordt onze fractie daarvan graag op de hoogte gebracht! Zulk soort problemen willen we graag helpen oplossen in het licht van deze column. Kijkend naar het geheel van de gemeente en met oog voor maatwerk!