HomeNieuwsEerste termijn algemene beschouwingen

Eerste termijn algemene beschouwingen

Eerste termijn algemene beschouwingen

Publicatiedatum: 29 okt. 2020

 

 

Hieronder de integrale tekst van de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen, uitgesproken tijdens de raadsvergadering op 29 oktober 2021 door fractievoorzitter Harm Jan Polinder. 

Voorzitter, 

Dit zou het jaar zijn van herdenken en vieren. Het zou het jaar zijn nog meer, nog meer winst, nog meer omzet, nog meer van alles. Hoogconjunctuur. 

Het werd het jaar van herdenken. Maar niet zoals we ons hadden voorgesteld. We zouden 75 jaar bevrijding herdenken en vieren. Om die jaren niet te vergeten, er van te leren, er bij stil te staan welke offers toen zijn gebracht.

Maar het werd het herdenken van tientallen inwoners die het coronavirus niet hebben overleefd. Het herdenken van mensen die zijn overleden in het afgelopen jaar, al dan niet aan de gevolgen van corona. Van wie afscheid nemen zo anders werd door dat virus. 

Afgelopen zondag overleed de oma van mijn vrouw. De laatste grootouder die we nog hadden. Zaterdag wordt ze begraven. Omdat er al meer dan 50 kleinkinderen zijn wordt het een begrafenis waar kleinkinderen niet welkom zijn. Vanachter een schermpje afscheid nemen van oma. Het is onwerkelijk en verdrietig. 

Afscheid nemen in coronatijd. Ook in onze raad zitten mensen die weten wat dat betekend. Collega-raadsleden die geliefden verloren in het afgelopen half jaar.

Ik denk aan de nabestaanden van Michel Verheijdt, en eerder dit jaar al Ben ten Wolde. Twee fractievoorzitters die in de vorige raadsperiode nog actief waren. Ik denk aan Dick van de Kolk: als persoon letterlijk een wandelend uithangbord van onze gemeente. Ik denk aan Koos van den Berg, oud-tweedekamerlid voor de SGP. Hij woonde in onze gemeente en was betrokken bij datgene wat wij hier doen. Hij zat begin dit jaar nog op de publieke tribune tijdens een commissievergadering Ruimte en Wonen. En toen kwam het coronavirus. 

Voorzitter, ik wil onze inwoners die verlies hebben geleden kracht en sterkte toewensen.En ik wil u zeggen: we hebben in onze fractievergaderingen het afgelopen halfjaar voor u allen gebeden.Voor onze collega-raadsleden, voor het college, voor al onze inwoners.  

Voorzitter. Ik weet niet hoe het u vergaat, collega’s en college, maar ik moet mezelf nog weleens in de arm knijpen. Dat moest ik ook in maart toen opeens 80% van de maandomzet verdampte in mijn bedrijf.

En ondertussen druk zijn met gemeentepolitiek. Digitaal. Naar schermpjes aan het turen. Commissievergaderingen voorzitten in een lege raadzaal. In de arm knijpen moest en moet ik elke zondag. Als een dominee in een vrijwel lege kerk probeert via een camera tot mij door te dringen. 

Het jaar van meer, meer van alles. Werd het jaar van minder. Het jaar van mineur. En toch: voordat ik hier om half 7 naar toe kwam keek ik in de stralende blauwe kijkers van mijn dochter, over ruim twee weken is ze een half jaar. Geboren in coronatijd. In dat jaar van mineur. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af. 

 Voor mijn fractie geldt: ook in deze onzeker tijden mogen en willen we op God vertrouwen. Waarvan wij geloven dat hij de hemel en aarde gemaakt heeft en alles in de hand houd. Dat geeft hoop, vertrouwen en een bodem onder verdriet. Wat ons ook overkomt. Ook, of misschien wel: juist in deze tijd. 

Ik weet dat dit geen hele politiek getinte eerste termijn is, maar ik denk dat we na zo’n jaar ook in deze zaal woorden mogen geven aan datgene wat ons allen raakt. 

Ik wil u als college, raad, medewerkers van dit huis en al onze inwoners Gods zegen wensen voor het jaar dat wacht. Dank u wel.