HomeNieuwsEinde aan overspelreclames in Nunspeet

Einde aan overspelreclames in Nunspeet

Einde aan overspelreclames in Nunspeet

Publicatiedatum: 17 dec. 2020

 

SGP: eind aan overspelreclames

De SGP-fractie heeft in de raadsvergadering van donderdag 17 december een amendement ingediend om een verbod op overspelreclames in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder legt uit waarom zijn fractie dit verbod wil toevoegen: “We zien een toename van het aantal reclames dat overspel aanmoedigt. Als fractie krijgen we daar regelmatig vragen over. Mensen vragen ons waarom we dit soort reclames in de openbare ruimte toestaan, terwijl we als gemeente  beleid hebben dat juist is gericht op het  beschermen van gezinnen en  het  voorkomen van echtscheidingen. Wij vinden met hen dat die twee zaken niet met elkaar te rijmen zijn.” Ook ruimtelijke aspecten dragen bij aan de motivatie voor een verbod. “Als gemeente bemoeien we ons tot in detail met het aanzicht van huizen, andere gebouwen en de leefomgeving. Wij vinden het daarom volstrekt legitiem dat de gemeente zich ook bezighoudt met de vraag welke reclame-uitingen we wel en niet wenselijk vinden in ons straatbeeld.”

Regelmatig is er discussie over de haalbaarheid van een dergelijk verbod. “Die ruis wordt veroorzaakt door tegenstanders die zich beroepen op artikel  zeven van de Grondwet. In dat artikel wordt vrijheid van het uiten van gedachten en gevoelens gewaarborgd. In lid vier van dat artikel wordt handelsreclame echter expliciet uitgezonderd van bescherming. Op basis daarvan is het bijvoorbeeld mogelijk om snoepreclames gericht op jonge kinderen te beperken. Dit soort bepalingen zijn er omdat we als samenleving dat belangrijk vinden voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen.  Als SGP vinden we daarom dat we als gemeente ook geen oproepen tot ontrouw in ons straatbeeld moeten toestaan. We vinden die minstens zo schadelijk. Het gaat ons om het uitsluiten van commerciële reclames die zichtbaar zijn vanaf openbare plaatsen en die ontrouw aanmoedigen.”

Het amendement van de SGP kreeg steun van de ChristenUnie. Harm Jan Polinder: “Ik had verwacht dat alle partijen in de gemeenteraad van Nunspeet het amendement zouden steunen. Het is immers in lijn met ons gemeentelijk beleid. Daarnaast gaat het om reclameborden die in de meeste gevallen op gemeentegrond staan. Helaas steunde alleen de CU-fractie ons. De CU-fractie diende daarnaast een voorstel in om de abri’s juist in te zetten voor communicatie rondom het gemeentelijk beleid. Deze positieve aanvulling hebben wij van harte gesteund!”  Het college heeft in reactie op het amendement toegezegd om met exploitanten van reclameposities  afspraken te maken over het weren van overspelreclames.