HomeNieuwsMotie behandeling verbetering stationsgebied

Motie behandeling verbetering stationsgebied

Motie behandeling verbetering stationsgebied

Publicatiedatum: 28 mei 2020

In de raadsvergadering van donderdag 28 mei heeft de gemeenteraad van de gemeente Nunspeet het realisatiebesluit genomen tot verbetering van het stationsgebied. De discussie hierover loopt al jaren, het is -wat de SGP-fractie betreft- goed dat er nu een belangrijke stap wordt gezet.

 

SGP-gemeenteraadslid Gerrit Polinder heeft tijdens de behandeling van dit agendapunt een motie ingediend namens SGP, CU, CDA, PVDA/GL en VVD. De motie werd gesteund door de gehele raad. In de motie wordt het college gevraagd om vervolgstappen in de openbaarheid ter discussie te stellen en de beslismomenten in de openbare commissie Ruimte en Wonen te bespreken.

De motie is via deze link te raadplegen.