HomeNieuwsOnderzoek naar permanent bewonen recreatiewoningen

Onderzoek naar permanent bewonen recreatiewoningen

Onderzoek naar permanent bewonen recreatiewoningen

Publicatiedatum: 30 apr. 2021

Het door de SGP-fractie gevraagde onderzoek naar het permanent bewonen van recreatiewoningen heeft brede steun gekregen in de gemeenteraad. De SGP-fractie deed het voorstel een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het permanent bewonen van recreatiewoningen voor de duur van acht tot tien jaar toe te staan. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder legt uit waarom dit voor zijn partij een aangelegen punt is: “We spreken veel mensen in onze gemeente, voornamelijk voor jongeren is het in de oververhitte woningmarkt vaak onmogelijk om een woning te vinden. Het aanbod is zeer beperkt en de prijzen zijn enorm gestegen. Het aantal woningzoekenden neemt in onze gemeente in rap tempo toe, ondanks het hoge tempo waarin we de afgelopen jaren woningen hebben toegevoegd.”

Volgens de SGP-fractie mag de gemeentepolitiek niet wegkijken. “We zijn nooit voorstander geweest van het permanent bewonen van recreatiewoningen. Maar we hebben nu een punt bereikt dat we er in onze ogen misschien niet meer aan ontkomen. We hebben een zorgplicht als het gaat om huisvesting, die plicht moeten we serieus nemen.” De SGP-fractie heeft de vraag om een onderzoek tijdens de behandeling van de perspectievennota ingebracht. “Een aantal andere partijen heeft dit verzoek gesteund. Het college is nu aan zet om het onderzoek uit te voeren.”

Heldere kaders zijn voor de SGP-fractie voorwaarde. “Het college moet die kaders door middel van een onderzoek in beeld gaan brengen. De recreatieve functie van parken blijft het belangrijkste, die functie moeten we koesteren. Er zijn in onze ogen daarom maar enkele parken geschikt om voor een deel te gebruiken voor permanente bewoning. Daarnaast willen we dit uitsluitend gebruiken als tijdelijke oplossing voor de ergste woningnood in de komende acht tot tien jaar. Daarom is ons idee om de permanente bewoning in een beperkt aantal parken voor die duur toe te staan. We hopen dat dit een middel blijkt om de ergste woningnood op korte termijn te lenigen.”