HomeNieuwsSGP: ergste woningnood tegengaan met recreatiewoningen

SGP: ergste woningnood tegengaan met recreatiewoningen

SGP: ergste woningnood tegengaan met recreatiewoningen

Publicatiedatum: 4 mrt. 2021

SGP: met recreatiewoningen woningnood tegengaan

 

De fracties in de Nunspeetse gemeenteraad krijgen dit jaar voor het eerst de kans om in een vroeg stadium van het begrotingsproces hun beleidswensen voor 2022 kenbaar te maken. SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder legt graag uit wat de bijdrage van zijn fractie is: “Het is voor veel partijen verleidelijk om in een jaar voorafgaande aan raadsverkiezingen met allerlei nieuwe voorstellen te komen en wat minder op de uitgaven te letten. Daar kiezen wij uitdrukkelijk niet voor. Vanuit het Rijk ontvangen we al jarenlang onvoldoende middelen om ons werk als gemeente goed te kunnen doen. We waren daardoor steeds genoodzaakt flink te bezuinigen en dit jaar helaas ook bij onze inwoners aan te kloppen met een voor Nunspeetse begrippen forse lastenverhoging. Dat is wat onze fractie betreft geen goede ontwikkeling. Bij de toenemende druk op de gemeentebegroting komt nu ook nog de impact van de coronacrisis. Dat schept extra financiële onzekerheid. Wij vragen daarom aan het college en de raad sober te zijn en geen extra uitgaven in de begroting op te nemen. We moeten in deze coronatijd de lasten voor onze inwoners en bedrijven beperken.”

Het ligt voor de hand dat we ook komend jaar moeten bezuinigen. De SGP-fractie heeft daarbij wel een aantal randvoorwaarden gesteld: “Wat ons betreft wordt er komend jaar niet bezuinigd op het welzijnswerk. Dat heeft in de afgelopen tien jaar al genoeg financiële dompers te verstouwen gehad.  Daarnaast is dit werk in het licht van de coronacrisis belangrijker dan ooit. Verder willen we geen bezuinigingen op basisvoorzieningen en  niet op veiligheid en verkeersveiligheid. En tot slot: we hebben het college nadrukkelijk gevraagd een open oog te houden voor mensen die door de coronacrisis in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen. Waar dat nodig is, moeten zij op adequate hulp kunnen rekenen.”

Wel heeft de SGP voor de komende periode twee nieuwe beleidswensen. Polinder: “We zien dat de woningnood onverminderd hoog is, ondanks het tempo waarin het afgelopen jaar extra woonruimte is gecreëerd. De cijfers laten zien dat we de komende tien jaar met een flinke piek te maken krijgen. We vragen daarom aan het college om onderzoek te doen naar mogelijkheden om tijdelijk permanente bewoning op een aantal geselecteerde en daarvoor geschikte recreatieparken toe te staan. We willen zo’n mogelijkheid beperken tot de duur van acht of tien jaar. We zijn benieuwd of dit een optie kan zijn om in de komende jaren de ergste woningnood te lenigen.” Daarnaast heeft de SGP-fractie een wens als het gaat om handhaving. “We krijgen veel signalen van mensen over het gebrek aan handhaving op zogenoemde ‘kleine ergernissen’. Denk bijvoorbeeld aan de overlast door hondenpoep. We willen dat er meer capaciteit wordt vrijgemaakt voor de handhaving op zulke ongemakken.”