HomeNieuwsTerugblik beschouwingen

Terugblik beschouwingen

Terugblik beschouwingen

Publicatiedatum: 1 nov. 2019

 

We kijken als SGP fractie positief terug op de algemene beschouwingen. We zijn onze eerste termijn begonnen met stilstaan bij de ontdekking van het Verscholen Dorp. Precies 75 jaar geleden werden acht joden vermoord na de ontdekking van het Verscholen Dorp. Onder hen was Johnie Meijers, een Joods jongetje van zes jaar. Het is belangrijk dat we de lokale oorlogsgeschiedenis blijven vertellen, juist ook komend jaar!

In het tweede deel van de beschouwingen hebben we aandacht gevraagd voor allerlei onderwerpen, van onderwijshuisvesting tot huisvesting arbeidsmigranten en van communicatie tot functieverandering. Het was (opnieuw) een constructieve begrotingsvergadering in een goede sfeer. Aan het slot hebben we college en de raad voor komend begrotingsjaar Gods zegen toegewenst.

Onderstaand is de eerste termijn terug te lezen die door fractievoorzitter Harm Jan Polinder is uitgesproken tijdens de begrotingsvergadering. De schriftelijke beschouwingen zijn via deze link te lezen. 

 

Voorzitter,

Zes jaar. Zo oud werd het Joodse jochie John Roedolf Meijers. Ik heb een foto van hem meegenomen. Geboren in 1938 in Voorburg. En vandaag precies 75 jaar geleden vermoord in de bossen van Vierhouten, hier zo’n 8 kilometer vandaan.

Vanmiddag was de herdenking dat het 75 jaar geleden is dat het Verscholen Dorp werd ontdekt door de Duitsers. Voor degenen die het niet meer helemaal scherp hebben: Het Verscholen Dorp was een plek met hutten in het bos waar 80-100 onderduikers onderdak vonden, waaronder veel joden.

Twee SS’ers die aan het jagen waren op zondagavond 29 oktober 1944 ontdekten Het Verscholen Dorp. Zij vingen geluiden op van personen die aan het zagen en houtkappen waren en zagen toen een jongen die het terrein overstak. Ze ondervroegen de jongen en gingen daarna versterkingstroepen halen. Ongeveer 83 van de 95 bewoners slaagden erin weg te komen.

Behalve acht Joodse mensen. Zij werden gepakt. Twee van hen vonden vrijwel meteen de dood. De andere zes Joden werden doodgeschoten door de nazi’s op 31 oktober 1944 nabij Het Verscholen Dorp, vandaag dus precies 75 jaar geleden.

Vanmiddag -en onlangs toen ik met een groep vrienden uit Rotterdam in de bossen rondom het Verscholen Dorp was- viel het mij op: het schrille contrast tussen die prachtige bossen, de lanen, de bomen. En deze verschrikkelijke tragedie.

En er viel mij nog iets anders op: vandaag wordt ook Halloween gevierd. Een feest waarin de dood word aanbeden. Waarin angst wordt gekoesterd. En dat op dezelfde dag. Die 31e oktober 1944 laat wat mij betreft zien dat de dood niets is om mee te spotten.

Die bossen zijn prachtig. John Roedolf Meijers heeft ze ongetwijfeld gezien, maar hij zal er weinig oog voor gehad hebben op die dinsdag 31 oktober 1944.

Voorzitter, ik zei al dat de natuur in Vierhouten rondom het Verscholen Dorp er nu niet heel veel anders uitziet dan het 75 jaar geleden eruit zal hebben gezien.

De decennialange stikstofuitstoot van onze agrariërs ten spijt. Die natuur is, zo gelooft onze fractie, door God geschapen. En wij als mensen zijn aangesteld als rentmeesters daarover. En wat maken wij als mensen er dan vaak een puinhoop van. De ergste uitwassen van die puinhoop zijn te zien in de geschiedenis van de oorlogsjaren.

Als fractie proberen we dat rentmeesterschap zo goed mogelijk in te vullen, daartoe is het belangrijk dat we elk jaar de begroting met elkaar beoordelen en daar ook op reageren. En in dat licht is het denk ik ook goed om de waardering uit te spreken naar het college en naar elkaar voor de wijze waarop we dat met elkaar doen in Nunspeet.

Net als in de samenleving zijn we hier bij elkaar met verschillende soorten mensen, met verschillende levensovertuigingen. En dan kan het weleens schuren, maar het is belangrijk dat we het gesprek met elkaar blijven voeren. Met respect en waardering voor elkaar.

Om naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaar. En als wij dat hier in de raadzaal kunnen, dan moet in de Nunspeetse samenleving, soms met vallen en opstaan, ook lukken. In onze schriftelijke beschouwingen hebben we al een heel aantal vragen gesteld en suggesties gedaan, in de tweede termijn zal ik daar concreet op ingaan.

Voorzitter, terug naar John Roedolf Meijers van 6 jaar waar ik mee begon. Hij heeft die prachtige, geschapen natuur, gezien. Hij heeft de verschrikking van de dood gezien toen de andere personen werden vermoord voordat hij werd doodgeschoten.

Zo’n 8 kilometer verderop, in onze bossen.

Laten wij die lokale geschiedenis blijven vertellen, juist ook komend jaar. Opdat wij niet vergeten. 

Dank u wel.