HomeVerkiezingen

Verkiezingen

De SGP is een christelijke partij. De Bijbel is voor de leden en bestuurders het uitgangspunt voor het politieke handelen. Wie zich aan Gods geboden houdt, mag immers zegenverwachten. De SGP ziet de overheid als dienares van God. De overheid moet ervoor zorgen dat onze burgers een goed leven kunnen leiden.

De SGP vindt het belangrijk dat de basisvoorzieningen in onze gemeente oporde zijn. We willen blijvend zorgen voor een gezonde financiële positie. Ook moetde gemeente een vangnet vormen voor mensen die zich echt niet zelf kunnenredden. Voorstellen zullen we benaderen vanuit de volgende vragen:

  • Past een beleidsvoorstel bij de christelijke identiteit?
  • Gaat het voorstel over een (wettelijke) kerntaak van de gemeente?
  • Kan de burger het probleem zelf oplossen?
  • Zijn er mensen die door het voorstel in de problemen komen?
  • Is het voorstel financieel haalbaar en verantwoord?

 

Deze vragen laten zich vertalen in vijf speerpunten waarin de visie van de SGP op de overheid en de samenleving naar voren komt. Deze speerpunten zijn:

  • Identiteit: voor christelijke normen en waarden;
  • Kerntaken: voor een kleine overheid;
  • Eigen verantwoordelijkheid: voor burgers die dingen zelf aanpakken;
  • Sociaal vangnet: voor hulp aan kwetsbaren;
  • Overheidsfinanciën: voor een financieel gezond beleid.

Via onderstaande links kunt u ons verkiezingsprogramma downloaden en onze kandidatenlijst inzien. 

Verkiezingsprogramma 2018

Kandidatenlijst 2018