20 juli 2020

Column: bouwen naar behoefte

 

Column van fractievoorzitter Harm Jan Polinder in de Nunspeet huis aan huis.

Bouwen naar behoefte

Ieder gemeenteraadslid heeft de zware taak om keuzes te maken tussen het algemene belang en individuele belang van onze inwoners. Bij woningbouwplannen is dit belangenconflict het best zichtbaar. Maandelijks staan er op de agenda’s van de gemeenteraad en de commissie ruimte en wonen onderwerpen waarbij die verschillende belangen zichtbaar én hoorbaar worden. Veel inwoners weten immers de (digitale) gang naar het gemeentehuis te vinden en maken gebruik van mogelijkheden tot inspraak. Die inspraak is belangrijk, het helpt om de belangen te wegen. Vaak is deze inspraak ingegeven door individueel belang. En begrijpelijk: ik zou er ook niet blij mee zijn als er onverwacht in mijn achtertuin een woonwijk of appartementencomplex zou verschijnen.

Naast de afweging van belangen hebben we te maken met juridische en procedurele kaders. De procedures helpen om de belangenafweging goed te maken. Zij zorgen ervoor dat helder is welke stappen gevolgd zijn en gevolgd worden. De juridische kaders beschermen tegen onrecht. Als een inwoner bijvoorbeeld van mening is dat de gemeente de wet overtreedt dan is een rechtsgang naar de raad van state een beschermende vervolgstap.

In het SGP-verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord hebben we omschreven dat we willen ‘bouwen naar behoefte’. Dat betekend concreet dat de gemeente onderzoek doet naar de woningbehoefte. Op basis daarvan maken we doelgerichte keuzes welke woningbouwplannen we op welke plek willen toestaan. Afgelopen februari is de Woonvisie van onze gemeente vastgesteld. In deze visie omschrijven we welke woningen we de komende tijd in Nunspeet verwachten nodig te hebben. Het is een lezenswaardig document wat ons helpt om gefundeerde keuzes te maken. De visie is te lezen via deze link. En ook komende periode zullen we woningbouwplannen langs de meetlat leggen van deze visie en de beleidskaders die we hebben vastgesteld. Belangrijk bij het vormen van ons standpunt blijft de inbreng van onze inwoners. We hopen daarom dat u ons ook het komende vergaderseizoen weer weet te vinden.

 

De woonvisie is te lezen via deze link