Samen rentmeester

Als mensen zijn we aangesteld om de aarde te bebouwen en te bewaren. Duizenden jaren later geldt deze opdracht nog steeds. Daarom vindt de SGP het belangrijk dat bedrijven, burgers én de overheid goede rentmeesters zijn over de schepping. Iedereen moet duurzaam en verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen, energie, gezonde lucht, schoon water en vruchtbare bodem. We vinden het daarom belangrijk dat het bedrijfsleven, de overheid en de burgers samen optrekken om dit ideaal te verwezenlijken. Duurzaamheid is ook een belangrijk thema als het gaat om verkeer. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

Als het gaat om duurzaamheid is beperken van de energiebehoefte is een belangrijk uitgangspunt, waarbij we bij nieuwbouw een pilot willen doen met woningen die binnen de eigen erfgtrens energie opwekken, opslaan en verbruiken. Juist om dat energietransport en de beperkingen van het kabel- en leidingwerk een steeds groter probleem oplevert. We blijven daarnaast inzetten op het opwekken van duurzame energie, zonder landschapsaantasting en horizonvervuiling. Speerpunt blijft het inzetten van zonnepanelen op zoveel mogelijk dakoppervlak.

Samen rentmeester

Wat betreft verkeer en vervoer streven we naar veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en andere belangrijke centra. De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven om veilig verkeersgedrag te bevorderen en wegen richten we duurzaam en veilig in. De 30 km/u-zones moeten echt voldoen aan de eisen.  De stoep moet een veilige en schone plek zijn, we zetten daarom nog strenger in op de overlast van hondenuitwerpselen. Ook degene die geen opruimmateriaal bij zich heeft wordt beboet.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.