Samen veilig

Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Inwoners willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Eén van de kerntaken van de overheid is dat er wordt gezorgd voor veiligheid. De zorg voor de fysieke veiligheid ligt bij de politie. 

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor het gevoel van veiligheid voor alle burgers. Maar de gemeente staat daarin niet alleen. Ook corporaties, instellingen, ondernemers en burgers zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen.  

De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid. Daarom wil de SGP buurtpreventie en dergelijke initiatieven stimuleren.

Ook het weren van coffeeshops en alcohol op straat draagt bij aan een veilige samenleving, daar blijven we ons dus voor inzetten. Tot slot blijven de aanrijtijden van ambulance en brandweer een aandachtspunt, daar vragen we blijvend aandacht voor.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.