Samen recreëren

De SGP wil een ‘samen-leving’, niet een ‘naast-elkaar-leving’. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en sporten.  

Sporten is gezond en plezierig. Het heeft een vormende en samenbindende werking. Het is goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van jongeren. De SGP ondersteunt dat graag door  goede  faciliteiten  en  accommodaties  te  bieden. 

Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wijst ze zondagssport af. We vinden het belangrijk om gezond bewegen, spel en gezondheid via scholen te stimuleren. Bij sport aandacht voor fairplay belangrijk: stimuleren van sportief gedrag en teambuilding.

Ons erfgoed is verbonden met onze lokale identiteit. Wanneer we monumenten en cultuurhistorisch erfgoed behouden, zijn we aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. We willen daarom dat onze rijke geschiedenis zichtbaar blijft in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap. De gemeente voert actief beleid om het lokale erfgoed te behouden. Als het gaat om recreëren willen we ons inzetten voor een goede balans tussen recreatie en natuurbelangen. We verzetten ons tegen de beweging vanuit hogere overheden om de toegang tot steeds meer natuurgebieden te verbieden.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.