Samen leren

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. Het Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat de gemeente zich betrokken voelt op het onderwijs in elke kern. De professionele ruimte van scholen blijft daarbij vooropstaan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend.  

Steeds vaker wordt van scholen gevraagd om -vaak samen met andere scholen- om te vormen naar een Integraal Kind Centrum. Als SGP vinden we dat de keuze hiervoor bij ouders moet liggen. Ook als men geen IKC wil vormen maar een zelfstandige school wil blijven moet daar ruimte voor zijn.

Samen leren

De afgelopen jaren was vernieuwing van onderwijshuisvesting een prioriteit. Er is veel gebeurd, maar ook de komende jaren moet er nog veel gebeuren. Vernieuwing van scholen blijft voor ons daarom een zeer belangrijk punt. Bij nieuwbouw is duurzame en toekomstbestendige huisvesting het doel. 

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.