Samen besturen

Het is belangrijk dat het gemeentebestuur dichtbij de burger staat. Dat is essentieel voor de representativiteit van ons democratisch stelsel. De SGP vindt het belangrijk dat er geen kloof is tussen bestuur en burger. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. 

We blijven ons daarom inzetten voor een gemeente die benaderbaar is en helder communiceert. Daar is verbetering mogelijk, is onze constatering. Niet altijd wordt goed vervolg gegeven aan contact met inwoners.

De zelfstandigheid van de gemeente Nunspeet is een groot goed. We zetten ons daarom in voor slimme samenwerking met andere gemeenten. Alleen op die manier kunnen we onze zelfstandigheid handhaven. Tot slot is voor ons de integriteit van bestuurders een belangrijk punt, hiervoor moet blijvend aandacht zijn.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.