Samen werken

Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het kapitalistische groeimodel. De SGP vindt economie ook belangrijk. Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. 

De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk.  Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan. Wie niet kan werken, verdient ondersteuning van de overheid.  

We vinden dat de gemeente goed benaderbaar zijn voor lokale bedrijven. We handhaven daarom de bedrijfscontactfunctionaris. Bedrijvigheid is niet alleen voor de kern Nunspeet van belang, ook in Elspeet, Hulshorst en Vierhouten draagt bedrijvigheid bij aan de vitaliteit van een dorp. Wie bemand bijvoorbeeld anders overdag de vrijwillige brandweer in Elspeet? We willen ruimhartig omgaan met bijstand en een goed vangnet vormen voor wie zichzelf niet kan redden.

Wat het verkeer in onze kernen betreft valt er volgens ons nog wel wat te verbeteren. Doordat vrachtverkeer toeneemt en steeds groter wordt is het wenselijk dat we specifiek beleid gaan ontwikkelen over de doorstroming van vrachtverkeer. Specifiek voor Elspeet willen we onderzoek laten doen naar een betere aansluiting van trottoirs.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.