Samen belijden

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Het christelijke geloof is betekenisvol en mondt uit in een hoopvolle toekomst. Het biedt een moreel fundament voor ons leven én voor de politiek. De SGP ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang van burgers. 

We blijven ons daarom inzetten voor het handhaven van het ambtsgebed tijdens raadsvergaderingen en zetten we  ons in voor betrokkenheid vanuit de lokale kerken bij maatschappelijke vraagstukken. Een speerpunt voor de SGP blijft de handhaving van de zondagsrust. En wat ons betreft mogen de doelstellingen van subsidieontvangers niet in strijd met de Bijbel zijn. Daarnaast maken we ons sterk voor verbinding. Een samenleving waarin ruimte is voor verschil.

Wilt u nog meer concrete punten lezen waar de SGP zich de komende vier jaar voor wil inzetten? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.