Verkiezingsprogramma

De eerste maanden van dit jaar is er hard gewerkt door het campagneteam. Met de verkiezingsuitslag, was daar het mooie resultaat: behoud van 7 zetels in de gemeenteraad en een groei van het aantal stemmen. Na de Heere God die ons deze uitslag gaf, danken wij u hartelijk voor uw inzet, stem en betrokkenheid! 

De slogan waarmee we de afgelopen campagne zijn in gegaan is ‘Samen leven in verbondenheid’. Die verbondenheid heeft allereerst betrekking op de verbondenheid met God, onze Schepper. En in de tweede plaats heeft dat natuurlijk ook alles te maken over de verbondenheid met elkaar, als inwoners van Nunspeet. 

Samen belijden

Het christelijk geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke
leven. De SGP staat daarom voor politiek met de Bijbel als norm.

Lees meer over 'Samen belijden'

Samen besturen

De SGP staat voor integere politiek waarbij het gemeentebestuur inwoners
nauw betrekt bij planvorming. Door slim samen te werken kan Nunspeet
als zelfstandige gemeente haar werk goed blijven doen.

 

Lees meer over 'Samen besturen'

Samen veilig

De SGP staat voor een veilige samenleving waarin ieder mens zichzelf kan
zijn. Gewetensvrijheid is daar een belangrijk onderdeel van. De aanrijtijden
van ambulances en brandweer zijn een belangrijke pijler voor de SGP,
verbetering is hard nodig.

Lees meer over 'Samen veilig'

Samen werken

Werken in Nunspeet is goed geregeld en moet lonend zijn; wanneer dat
niet lukt helpt de gemeente.

Lees meer over 'Samen werken'

Samen wel zijn

De gemeente ondersteunt en helpt mensen die niet lekker in hun vel
zitten.

Lees meer over 'Samen wel zijn'

Samen leren

In onze gemeente moet er alle ruimte zijn om goed onderwijs te volgen.
 

Lees meer over 'Samen leren'

Samen recreëren

Nunspeet is een gastvrije gemeente waar toeristen en inwoners samen
kunnen recreëren in ons unieke leefgebied.

  

Lees meer over 'Samen recreëren'

Samen bouwen

Toekomstgericht bouwen, om vitale kernen te houden
 

Lees meer over 'Samen bouwen'

Samen rentmeester

We hebben de opdracht om goed om te gaan met de schepping en de
volksgezondheid.

Lees meer over 'Samen rentmeester'

 Samen 'in control'

De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van een goed
voorzieningenniveau tegen een aanvaardbare prijs.

Lees meer over 'Samen in control'

 


Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.