23 maart 2023

Motie opvang minderjarige asielzoekers Nunspeet

Motie opvang minderjarige asielzoekers Nunspeet

Foto: Hollandluchtfoto 

Motie opvang minderjarige asielzoekers Nunspeet

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart zal de gemeenteraad spreken over een permanente opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Het initiatief hiervoor is genomen door de SGP-fractie. De motie van de SGP wordt mede ingediend door de andere gemeenteraadsfracties.  SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder: “De gemeenteraad heeft in februari een bezoek gebracht aan de tijdelijke opvanglocatie in hotel de Mallejan. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft toen het verzoek overgebracht om een permanente opvanglocatie in de gemeente Nunspeet te overwegen. Ik vind dat we dat verzoek recht moeten doen. We vragen het college middels de motie met een verkenning en scenario’s te komen.”

De doelgroep minderjarige asielzoekers is voor de gemeente Nunspeet een bekende doelgroep. Op dit moment kent de gemeente al een tijdelijke opvanglocatie voor deze doelgroep. “Er lijkt een goede match te zijn tussen deze jongeren en de inwoners van onze gemeente. Er zijn weinig signalen van overlast en er komen steeds meer onderlinge contacten. Daarnaast vind ik het mooi om te zien wat er voor deze doelgroep geregeld wordt door het COA. De jongens gaan overdag naar school in Harderwijk, sporten veel en hebben een intensief programma.”

Door uitvoering van de motie hoopt de SGP dwang vanuit de spreidingswet voor te zijn. “Den Haag wil ons middels deze dwangwet opleggen waar en hoeveel asielzoekers wij moeten opvangen. Opnieuw worden de problemen van de Haagse coalitie over het gemeenteschuttinkje gegooid. Dat wringt. Tegelijk moeten we onze ogen er niet voor sluiten dat die dwangwet wél heel veel macht bij het kabinet legt om opvang af te dwingen. Dan kan het zomaar zijn dat het COA zelf op zoek gaat naar locaties en wij als gemeente de regie kwijt zijn. Mede daardoor dienen we nu deze motie in, zodat we als gemeente aan zet blijven.”

Ondanks het falende Haagse beleid vind Polinder dat de jonge asielzoekers een opvangplek verdienen. “Ik begrijp heel goed dat deze jongens op zoek gaan naar een veilige plek. En nu ze eenmaal hier zijn moeten we ze met zorg en liefde omringen. Ik ben geraakt door de verhalen van jonge asielzoekers in de Mallejan. Het leed wat een aantal van hen heeft meegemaakt is onvoorstelbaar.” De motie zal besproken en ter stemming aangeboden worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart aanstaande.