23 september 2021

Vragen SGP over fietspad Harderwijkerweg

Onlangs zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Harderwijkerweg in Hulshorst. Het wegdek is vernieuwd en op meerdere plaatsen zijn vluchtheuvels aangelegd. Toch heeft de SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld. SGP-raadslid Marcel van Klompenburg legt uit: “Over het algemeen ziet het er goed uit. Deze fase is door het college beter aangepakt dan de vorige fase, toen ontstond er een complete chaos, met name veroorzaakt door slechte communicatie. Dat is nu veel beter gegaan.”

Over één concrete situatie heeft Van Klompenburg vragen gesteld: “Het fietspad bij de ingang van het Koetshuis is verlegd. Dit was nodig in verband met de komst van een vluchtheuvel. Daardoor is nu een onveilige situatie gecreëerd. Het fietspad is versmald waardoor aan de ene zijde een boom op het fietspad staat en aan de andere zijde een betonnen rand scheiding maakt tussen het fietspad en de autoweg. Wij maken ons hier zorgen over omdat dit ongelukken zou kunnen veroorzaken, vooral tijdens momenten van slecht zicht.”

De SGP fractie heeft het college gevraagd of zij het met de SGP-fractie eens is dat dit een ongewenste situatie is die zo snel mogelijk opgelost dient te worden. “We willen graag weten welke oplossing het college voor deze situatie in gedachten heeft en op welke termijn deze oplossing wordt gerealiseerd. We zijn blij dat het onderhoud aan de Harderwijkerweg is uitgevoerd, maar de veiligheid van de fietser vraagt nog wel een aanpassing.” Het college zal binnen enkele weken reageren op de gestelde vragen.