20 oktober 2023

Wie geeft ons rugdekking? Veiligheid in Europa met generaal b.d. Arie Vermeij

De ledenvergadering van D.V. 30 oktober 2023 van PKV Elspeet heeft een bijzonder actueel thema: wie geeft ons rugdekking? Veiligheid in Europa. Gastspreker is generaal b.d. Arie Vermeij. 

Generaal b.d. Arie Vermeij

Het formele gedeelte van de ledenvergadering start om 19.30 uur. De agenda, notulen van de vorige ledenvergadering en flyer zijn aan de leden verstuurd.

Het openbare gedeelte start om 20.15 uur. De spreker voor het openbaar gedeelte is generaal b.d. A.T. Vermeij met als thema 'veiligheid in Europa'. Na afloop ontmoeten wij u graag onder het genot van een hapje en een drankje.

Flyer Najaarledenvergadering Elspeet