5 februari 2024

Column: Grote Bunte

In een recente column schreef mijn gewaardeerde collega-fractievoorzitter, Sander Kouwenberg, over de Grote Bunte. Samen met andere tegenstanders van het vernieuwen van dit landgoed wordt alles uit de kast gehaald om de plannen te dwarsbomen. Daar is uiteraard niets mis mee. Soms worden zelfs integriteitsvraagstukken aangekaart en wordt belangenverstrengeling gesuggereerd. Dergelijke beschuldigingen vind ik ongepast en worden vaak gebruikt als de inhoudelijke argumenten op zijn.

Laten we de plannen eerst kort bespreken. Het landhuis wordt gerenoveerd en achterstallig onderhoud aangepakt. In het landhuis en de omringende parkachtige omgeving komt ruimte voor dementerende ouderen. Om deze renovatie mogelijk te maken, worden vrijstaande woningen aan de randen van het landgoed gebouwd, waarvan het merendeel via de Molenweg toegankelijk zal zijn.

Natuurlijk begrijp ik dat omwonenden hier niet op zitten te wachten. Zelden treft men iemand die graag het uitzicht op een boom inruilt voor het uitzicht op een huis. Echter, voor de gemeenteraad is individueel belang geen doorslaggevend argument.

Enkele jaren geleden sprak ik een bezwaarmaker en brachten we de discussie terug tot de cruciale vraag: mogen -enkele- bomen wijken voor woningen? Deze vraag krijgt uiteenlopende antwoorden. Als SGP-fractie zijn we van mening dat we zuinig moeten zijn op de natuur en dat er, in een gezonde balans, óók ruimte moet zijn voor woningbouw.

Bebouwing op het landgoed zal juist de nodige kwaliteitsverbetering met zich meebrengen, ook voor de bomen. Ik heb met eigen ogen gezien dat een groot deel van het 'bos' die naam niet mag dragen. Veel bomen zijn van matige kwaliteit en decennialang verwaarloosd. Terwijl juist aangelegde landgoederen intensief onderhoud nodig hebben.

Dit leidt tot een bredere vraag: hoe gaan we om met aangelegde landgoederen? Accepteren we dat we deze anders moeten benaderen dan tweehonderd jaar geleden om ze in stand te houden? Voor ons is de Grote Bunte hét voorbeeld hoe we een oud landgoed nieuw leven kunnen inblazen met een mooie toekomst in het verschiet. 

Deze column verscheen ook in de lokale Huis-aan-Huis.