22 augustus 2023

Samenwerking of samen werken? Over de Kop van de Veluwe

Op 4 juli jl. zijn onder andere de leden van de raden van de deelnemende gemeenten van de Kop van de Veluwe bijgepraat over (de conceptversie) van de Samenwerkingsagenda. Dit is de zogeheten “90%-versie” van de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe. 

Namens de SGP-fractie van de gemeente Nunspeet waren raadsleden Johan van den Hoorn, Marien Klein, Marcel van Klompenburg en Gerrit Polinder aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in Mennorode in Elspeet. Namens de gemeente Nunspeet (als gastheer) verwelkomde burgemeester Blom de aanwezigen (foto). 

De presentatie bestond uit presentatie van de opgaven die de gemeenten in de Kop van de Veluwe raakt. Denk aan de gebiedsopgave die er ligt, vanuit de stikstofmaatregelen, de samenwerking binnen de (arbeidsmarkt) Regio Zwolle en de opgave van huisvesting en woningtekorten. 

Weergave gebiedsopgaven Kop van de Veluwe 

De Samenwerkingsagenda kent een uitgebreide beschrijving van de opgaven en beschrijft de intenties voor de gemeenten binnen de samenwerking. Tot 15 september kunnen raadsleden vragen en verrijkingen aanleveren. De SGP-fractie zal hier gebruik van maken, om het Nunspeets belang te dienen vanuit onze visie op samenwerken: 

"Gemeenten worden meegenomen in een trend van schaalvergroting. Er ontstaan krachtige regio’s die zich sterk naast en soms ook tegenover zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een zorgvuldige positiebepaling en een heldere visie op samenwerking met omliggende gemeenten. De gemeente Nunspeet heeft haar eigen karakter. Daarmee onderscheidt zij zich van de omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en de lokale identiteit. Ze zijn trots op hun dorp. Dat moet zo blijven." 

En concreet (uit ons verkiezingsprogramma 2022-2026):

  • We steunen geen samenwerkingsvormen waardoor het lokale karakter verloren gaat; 
  • De gemeente is actief in verschillende samenwerkingsverbanden, per samenwerking moeten de voordelen en opbrengsten voor onze gemeente inzichtelijk zijn; 
  • Het aangaan van samenwerkingen zien we als een middel om als gemeente Nunspeet zelfstandig te blijven.

Na de plenaire presentaties werden gesprekstafels ingericht per gebied. In de opgave en tafelbespreking van het gebied dat de gemeente Nunspeet raakt, hebben wij onze zorgen en aandachtspunten geuit, over de bereikbaarheid van de kleine kernen naar de Veluwe. Denk aan de OV-verbinding voor studenten uit onze gemeente naar bijvoorbeeld de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) of de ondernemers en zzp-ers die veel gericht zijn op de regio Barneveld. 

Kortom, het laatste woord is nog niet gezegd en geschreven voor de 90%-versie. Wij houden u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.