28 september 2023

SGP doet suggesties voor beheermaatregelen tegen de wolf

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van donderdag 27 september werd uitvoerig gesproken over de wolf. Dit naar aanleiding van de vele aanvallen door de wolf op (hobby)vee binnen de gemeentegrenzen. Waarbij veel leed en angst wordt veroorzaakt. 

Het college van B&W heeft een in een brief aan de provincie toestemming gevraagd om beheermaatregelen te mogen nemen tegen de wolf. Dat leidde tot vragen van zowel de fractie PvdA/Groenlinks als de SGP fractie. De fractie van de PvdA/GroenLinks heeft zich van deze brief gedistantieerd.

Raadslid Reinier de Bruin van de SGP-fractie deed de woordvoering en vroeg naar de maatregelen die de gemeente op korte termijn neemt voor de inwoners als het gaat om de wolf. Hij doet daarvoor een aantal suggesties, zoals voorschotbetalingen.

Wethouder Stoffer geeft een reactie op deze vragen. Het college blijft aandacht houden voor dit onderwerp en zal de raad informeren wanneer de provincie op de brief van het college gereageerd heeft. Verder zegt hij toe dat er op korte termijn via verschillende kanalen voorlichting zal worden gegeven welke maatregelen burgers kunnen nemen als het gaat om bescherming tegen de wolf.

Het college zal bij de provincie aandringen op hogere subsidiebedragen aan dierhouders voor het plaatsen van wolfwerende rasters en om de subsidieregeling ook toegankelijker te maken. Het college zal onderzoeken in hoeverre de gemeente voorschotbetalingen kan doen aan dierhouders voor het plaatsen van afrasteringen.