13 januari 2022

SGP: stop met QR-code in De Brake

De SGP-fractie heeft het college gevraagd om zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan met zwembad de Brake over de controle van het coronatoegangsbewijs. SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder: “Deze week kreeg ik het signaal dat de Brake bij zwemlessen nog altijd om een coronatoegangsbewijs vraagt aan ouders en andere begeleiders. En dat terwijl de rechter twee weken geleden uitspraak heeft gedaan in een zaak in Hilversum, daaruit kwam naar voren dat zwemlessen gezien moeten worden als onderwijs en derhalve het tonen van een coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk is.”

De SGP-fractie wil dat het college de Brake sommeert te stoppen met het controleren van de QR-code. “Ik hoor van ouders dat kinderen al langere tijd niet naar zwemles kunnen of zelfs helemaal van zwemles afgehaald zijn. Ik vind dat schrijnend, dat raakt de veiligheid van deze kinderen. Dat is wat ons betreft onverantwoord. We zitten nog wel een tijd aan corona vast, dit kan ervoor zorgen dat kinderen helemaal niet leren zwemmen. Het is tijd dat de veiligheid van onze kinderen óók gaat meetellen bij de beoordeling van maatregelen. Als ouders en begeleiders zich verder aan alle maatregelen houden én onderlinge afstand hanteren dan is de begeleiding van kinderen naar zwemles in onze optiek veilig te organiseren.“