15 januari 2024

SGP vraagt aandacht voor beheer ganzen

Statenlid Harm Jan Polinder van de SGP Gelderland heeft namens de fractie schriftelijke vragen ingediend met betrekking tot de toenemende ganzenoverlast in het randmeergebied.

Het recente werkbezoek van de SGP-fractie aan het gebied heeft de noodzaak benadrukt om de belangen van de agrarische sector voorop te stellen in het provinciaal beleid. Harm Jan Polinder: "We hebben geconstateerd dat de huidige ganzenpopulatie zorgt voor aanzienlijke schade aan gewassen, vervuiling van water en bemoeilijkte landbouwactiviteiten. De verschillen in beleid tussen de provincies Gelderland en Flevoland vergroten de uitdagingen voor agrariërs in het randmeergebied. Daarnaast ervaren veel boeren de afhandeling van schaderegelingen via BIJ12 als een bureaucratische rompslomp met een groot afbreukrisico."

“Gelderse agrariërs verdienen een adequaat en eenduidig beleid met betrekking tot ganzenbeheer en een rechtvaardige schaderegeling,” aldus Harm Jan Polinder. “Het is van essentieel belang dat er een provinciaal gecoördineerde aanpak komt om de overlast te verminderen en de schade voor agrariërs te minimaliseren. Daarnaast moet de afwikkeling van schaderegelingen transparant, toegankelijk en ruimhartig zijn om de belangen van de agrarische sector te waarborgen.”

De gestelde vragen aan het college van Gedeputeerde Staten zijn gericht op het verkennen van mogelijkheden voor effectief ganzenbeheer, herziening van de provinciale rol, noodzaak van provinciale regie, afstemming tussen provincies, en verbeteringen in de schaderegelingen. "We hopen dat de antwoorden op onze vragen de aanzet zijn voor nieuw beleid wat recht doet aan de belangen van agrariërs in het randmeergebied. We gaan er vanuit dat het college concrete stappen gaat zetten ter verbetering van de huidige situatie."

Lokaal (2020) en provinciaal werkbezoek (2023)

Eerder heeft onze lokale fractie ook al vragen gesteld over de ganzenoverlast. In augustus 2020 gingen een aantal fractieleden op bezoek bij melkveehouder Jaap Vlijm. En in 2023 is ook de Gelderse Statenfractie op bezoek geweest. De berichten daarover leest u hier: 

Bezoek Gelderse Statenfractie 

Bezoek lokale SGP fractie

Werkbezoek 2020 bij Jaap Vlijm

Foto (Bram van de Biezen): SGP raadslid Gerrit Polinder in gesprek met melkveehouder Jaap Vlijm tijdens het werkbezoek in 2020.