13 september 2023

SGP vraagt om opheldering over uitkijktoren Stakenberg

De uitkijktoren nabij de speelweide Stakenberg is afgesloten. Dat maakte de gemeente op 22 augustus jl. bekend. De veiligheid is namelijk in het geding. Dat verbaasde de Nunspeetse SGP-fractie, omdat de toren er amper 7 jaar staat.

Reden voor raadslid Marcel van Klompenburg om verhelderende vragen te stellen tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen van 11 september: “Wij hebben het college gevraagd hoe deze situatie is ontstaan. Want het lijkt dat je gebreken kunt ontdekken met de jaarlijkse controle en daarop actie kunt ondernemen. Het is dus de vraag óf de kwaliteit jaarlijks is gecontroleerd.”

Door vandalisme is de toren vernield. Eén van de hoekpalen is aangetast met houtrot. Een kwalijke zaak volgens Van Klompenburg: “Wellicht had sluiting voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld als duurzame materialen waren gebruikt. De uitkijktoren was een geweldige attractie voor onze toeristen, recreanten en dagjesmensen. Juist nu de afgelopen periode de heide op z’n mooist kleurde. Wij hebben het college daarom gevraagd om te kijken of er een korte termijn oplossing is, dat de uitkijktoren toch weer open kan. Of in elk geval voor het volgende toeristische hoogseizoen.” Het college heeft aangegeven binnenkort op de vragen terug te komen.