6 september 2023

SGP wil belang van boeren voorop bij pacht

Op dit moment is er politiek gezien veel te doen over zogenaamde ‘gebiedsplannen’. Deze gebiedsplannen houden verband met de landelijke en provinciale stikstof-maatregelen en hebben grote impact, ook in de gemeente Nunspeet. Reden voor SGP-raadslid Marien Klein om de plannen nauwlettend te volgen en schriftelijke vragen in te dienen. Marien Klein: “Inmiddels is voor de kern Elspeet het proces gestart om met een gebiedsplan te komen. Dit maakt onderdeel uit van een breder plan voor het GEUS-gebied, waarbij GEUS staat voor Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld.”

Door alle stikstofmaatregelen staat de harmonie tussen agrarisch ondernemers en natuur onder druk. “Veel boeren weten niet waar zij aan toe zijn en waar zij op kunnen rekenen” geeft Marien Klein (foto) aan. “Een onderdeel daarvan is de grondgebonden bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van voldoende agrarische gronden voor boeren. In de discussies en de tendens die gaande is, lijkt het erop dat steeds meer agrarisch areaal naar natuur gaat, boeren zijn daar begrijpelijkerwijs op z’n zachtst gezegd niet blij mee.”

Volgens de SGP-fractie is het verdwijnen van gronden met agrarische bestemming een zorgelijke ontwikkeling. “Boeren maken onder andere gebruik van pachtgronden van de gemeente Nunspeet, waaronder in Elspeet. Er zijn zorgen bij boeren dat ook deze pachtgronden op termijn worden opgeofferd om natuurdoelen te halen. Daarom hebben wij het college schriftelijke vragen gesteld om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige status van deze pachtgronden. Ook hebben we gevraagd welke mogelijkheden het college ziet om meer zekerheid te geven aan boeren met betrekking tot de pachtgronden. Wij willen dat er voldoende ruimte blijft voor boeren in ons buitengebied, ook in Elspeet. Langdurige pachtovereenkomsten vanuit een betrouwbare lokale overheid zijn daar een onmisbaar onderdeel in. We zien daarom de beantwoording vanuit het college van Burgemeester en Wethouders met spanning tegemoet.” Het college van B&W zal binnen enkele weken schriftelijk op de vragen van de SGP-fractie reageren.