11 oktober 2023

SGP vraagt steun voor Israël

Diverse gemeenten en overheden hebben inmiddels hun steun uitgesproken aan Israël na de vreselijke terroristische aanvallen van afgelopen weekend. De gemeente Nunspeet heeft tot op heden nog geen steun betuigt en dat stelt de plaatselijke SGP fractie teleur.

Reden genoeg voor raadslid Gerrald Bronkhorst om een aantal vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp: “Vanuit Bijbelse en historische achtergronden voelen wij ons met Israël verbonden. Door meerdere mensen uit de gemeente zijn wij benaderd met de vraag waarom er tot op heden vanuit het college nog geen steunbetuiging is gekomen.” Bij eerdere gebeurtenissen werd het gemeentehuis in kleuren verlicht om steun te betuigen.

Het gaat hem niet om de vlag zelf, zo geeft Bronkhorst aan: “Omdat we ons als gemeente -helaas met uitzondering van de regenboogvlag- altijd houden aan het vlaggenprotocol, kunnen we het niet ophangen van de Israëlische vlag enigszins plaatsen. Al hadden we daar wat de SGP-fractie betreft vanaf kunnen wijken, gezien het heftige karakter van de terroristische aanslagen.” Het college liet de fracties eerder schriftelijk weten dat het niet ophangen van de Israëlische vlag bij zou dragen ‘aan het tegengaan van polarisatie’. Bronkhorst: “Voor onze fractie is het onbegrijpelijk hoe het college tot die conclusie komt. We hebben het college dan ook gevraagd die conclusie verder uit te leggen. Ook willen we specifiek weten op basis van welk beleid of welke maatstaven het college eerder besloot Oekraïne wel te steunen en Israël nu dus niet. We hopen dat het college begrijpt dat het nalaten van een steunbetuiging, juist als het gaat om Israël, bij veel inwoners van onze gemeente pijn doet. We vragen het college om dit besluit te heroverwegen”.

De SGP-fractie heeft het college gevraagd op korte termijn -in ieder geval binnen één week- op de vragen te reageren.