6 februari 2024

SGP wil duidelijkheid over windbeleid provincie

De SGP-fractie in Nunspeet heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van windmolens in het buitengebied van Nunspeet. Afgelopen week heeft de provincie Gelderland namelijk aangekondigd te onderzoeken hoe zij windturbines bij het Natura 2000-gebied de Veluwe kan bouwen om duurzame energie op te wekken.

Belangrijk hierbij is het voldoende beschermen van de vogelsoort wespendief. Om die reden heeft de provincie met ingang van 5 februari 2024 een nieuwe 'ontwerp-beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe' ter inzage gelegd.

Reden genoeg voor SGP-raadslid Marien Klein om een aantal vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders over dit onderwerp: "In de zone van 1 tot 8 km rond de Veluwe biedt de provincie beperkte ruimte voor 10 tot 30 grote nieuwe windturbines, met een voorziening dat de windmolens stil staan tijdens daglicht en in de maanden juli en augustus. Dit laatste in verband met de bescherming van de eerder genoemde wespendief."

De afgelopen jaren is er onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden van windenergie. Met deze beleidslijn wil de provincie duidelijkheid verschaffen. "De provincie Gelderland geeft aan dat stilstand van de windmolens tijdens daglicht, in de periode dat de wespendief in Nederland is, het aanvaringsrisico tot nul reduceert. Dat klinkt theoretisch mooi. En het lijkt weliswaar positief voor de populatie van de roofvogel, maar ik vraag mij af wat wij dan aan deze duidelijkheid hebben. In de Statenbrief van 29 januari geeft de provincie namelijk zelf al aan dat zij door deze maatregel weinig animo verwachten; windmolens zijn hierdoor immers veel minder aantrekkelijk."

De Nunspeetse SGP-fractie is al langer kritisch over de plaatsing van windmolens. Klein vervolgt: 

"In de afgelopen jaren heeft onze fractie zich telkens uitgesproken tegen windmolens in het open weidegebied. Wij willen alleen meewerken aan windmolens langs snelwegen en bij bedrijventerreinen, uitsluitend op locaties waar windmolens geen hinder veroorzaken qua zicht en geluid. Uitgerekend die locaties worden door natuurwetgeving uitgesloten omdat we niet volledig kunnen voorkomen dat een wespendief of een andere beschermde vogel ooit tegen een windmolen aanvliegt."

De SGP-fractie heeft het college gevraagd om op korte termijn, vanwege de zienswijzetermijn, te reageren op de gestelde vragen.

Klik hier om naar de website van de Provincie Gelderland te gaan, om de documenten te zien die ter inzage zijn gelegd. 

Foto: Raadslid Marien Klein in open weidegebied tussen Nunspeet en Hulshorst.