16 september 2021

Unieke pilot: woningen met lage energie-aansluiting

 

 

Het Nunspeetse college van Burgemeester en Wethouders is bereid om een pilot te starten met woningen die een lage energie-aansluiting krijgen. Dit moet gebeuren in het woningbouwplan op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Dat heeft het college aangegeven in een antwoordbrief naar aanleiding van vragen hierover vanuit de SGP-fractie. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder diende in juli vragen in om het college zover te krijgen: “We zijn verheugd dat het college deze stap wil zetten. We komen steeds meer tot het inzicht dat we niet eindeloos elektriciteit moeten rondpompen. Het is veel effectiever en duurzamer om binnen de erfgrens energie op te wekken, op te slaan en te verbruiken.”

Aanleiding voor de vragen vormde het recente bezoek van de fractie aan de 10-ampere woning op Molenbeek. Deze woning is recent gerealiseerd vanuit particulier initiatief. “Het laat zien dat het mogelijk is om met een hele beperkte energie-aansluiting een huis te realiseren wat alle benodigde comfort biedt. Die woning verbruikt vrijwel geen energie van het net, maar regelt de energievoorziening zelf. De reguliere woningen in de wijk hebben vaak een 75-ampere aansluiting. Die doen een veel groter beroep op het elektriciteitsnet met de maandlasten die daarbij horen. Gasloos zou duurzaam moeten zijn, maar is het in veel gevallen nog niet, mede vanwege de hoge elektriciteitskosten.”

De SGP-fractie heeft het college daarom gevraagd om lagere energie-aansluitingen te realiseren in de nieuwe woonwijk op de locatie van de voormalige Kijktuinen. “Het college heeft nu gereageerd dat zij bereid zijn op deze locatie een pilot te starten met woningen die een lagere aansluiting krijgen. Dat zien wij als een eerste stap. Als dit succesvol blijkt is de volgende stap wat ons betreft dat we ook bij particuliere woningbouwinitiatieven een lagere energie-aansluiting gaan stimuleren. Wij zien dit als een belangrijke bouwsteen voor een duurzame toekomst!”