6 juli 2022

SGP stelt vragen over veiligheid fietspad Stakenbergweg

De SGP-fractie maakt zich zorgen over de veiligheid van het fietspad bij de Stakenbergse heide. De SGP heeft vragen gesteld aan het college van Nunspeet om de veiligheid op dit fietspad te verhogen.

Het fietspad langs Stakenbergweg, wat loopt van de oude Zwolseweg tot de speelplaats op de Stakenbergse heide, is volgens de SGP onvoldoende veilig. Reinier de Bruin “Het fietspad is in zodanige staat dat het wachten is op ongelukken. Helemaal nu de drukke zomerperiode weer voor de deur ligt. Het fietspad is te smal, heeft heel veel bochten en het wegdek wordt op veel plekken naar boven gedrukt door wortelvorming.”. De SGP wil graag dat inwoners en toeristen in dit gebied veilig kunnen fietsen. “We horen van oudere inwoners dat ze dit fietspad niet meer durven te gebruiken. Dat is een belangrijk signaal, wij willen dat de gemeente zo snel mogelijk actie onderneemt.” De SGP heeft daarom vragen aan het college van gemeente Nunspeet gesteld om de veiligheid en het fietsgemak van de fietsers op deze weg te waarborgen. “We hebben gevraagd zo snel mogelijk maatregelen te nemen en onderhoud uit te voeren.” De gestelde vragen zullen binnen een aantal weken door het college worden beantwoord.

Foto gemaakt door: Reijer de Bruin