14 maart 2023

Volop politieke activiteiten in Elspeet en Nunspeet

SGP kijkt terug op zinvolle werkbezoeken in Elspeet in volle politieke weken. Het was een volle politieke maand. Waar de agenda’s tijdens de openbare vergaderingen in de commissies en raad weinig agendapunten bevatten, heeft de SGP-fractie verschillende bezoeken afgelegd.

Eén van de beleidsstukken in de komende cycli is het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP). Reden om verschillende directies en besturen te polsen. Raadslid Gerrald Bronkhorst: “Het is van belang om de verbinding te leggen met de mensen in het veld, om een eigenstandig standpunt te bepalen. Niet om wensenlijstjes aan te horen van scholen, maar juist ook te horen hoe het proces wordt ervaren en een toekomstbestendig beleid kan worden gevormd.”

Samen met collega-raadsleden Reinier de Bruin, Marien Klein en Harm Jan Polinder bracht Bronkhorst een bezoek aan de Eben-Haëzerschool Elspeet. 

Eén van de oudste schoolgebouwen van de gemeente Nunspeet.

In het gesprek met schoolleider en een aantal bestuursleden, werd inhoudelijk doorgepraat over het proces en de opgave die er ligt.

Na het bezoek schoof de fractie aan bij de bestuursvergadering van de Ondernemersvereniging Elspeet (OVE). In het afgelopen jaar is veel gesproken over ondernemers, met de plannen om een Ondernemersfonds op te zetten. Daar ging veel aandacht naar initiatiefnemers en andere (insprekende) belanghebbenden. “Juist in het proces rond het Ondernemersfonds, hebben we contact onderhouden met het bestuur van de OVE” geeft raadslid Marien Klein aan. Hij vervolgt: “Er ging logischerwijs veel aandacht in politiek en media naar de initiatiefnemers en de Bedrijvenkring Nunspeet. Wij hebben de oproep gedaan, juist ook mét ondernemers om tafel te gaan, in plaats van óver hen te praten. Het was voor ons één van de redenen contact te onderhouden met de OVE. En dat was waardevol.”

Het gesprek vond plaats aan de vooravond van de uitspraak van de Raad van State over de bedrijvenstrip Elspeet, waarin de spanning merkbaar was.

Verder is doorgesproken over de noodzaak en het belang van lokale ondernemers. Zowel de energievoorziening, de verkeerskundige aandachtspunten als een aantal individuele casussen bij ondernemers werden besproken.

De politieke week werd verder gevuld met sessies en informatiebijeenkomsten. Onder andere bij de Inclusief Groep en informerende raadsbijeenkomsten over de Huisvestingsverordening, het SHP Onderwijs en het beleid Vitale Vakantieparken.