28 oktober 2021

SGP organiseert woningbouwavond

SGP Nunspeet organiseert een informatie-avond over woningbouw binnen de gehele gemeente. De avond wordt gehouden op vrijdag 12 november in De Wheme. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Sprekers zijn wethouder Jaap Groothuis, een woningbouwspecialist vanuit de Provincie Gelderland en SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder. Laatstgenoemde legt uit waarom deze avond wordt georganiseerd: “Binnen onze gemeente is de afgelopen jaren veel gebouwd, zoals in Molenbeek, De Zagerij en op locaties binnen de centra. Ook staan er de nodige woningbouwplannen op stapel. Dat maakt begrijpelijkerwijs veel los bij mensen, vooral als in de directe omgeving van bestaande woonhuizen plannen worden gevormd voor nieuwbouw van woningen. We vinden het belangrijk dat we met onze inwoners deze avond in gesprek gaan over gemaakte keuzes en het geheel van de woningbouwopgave binnen de gemeente Nunspeet.”

Bij bouwplannen botsen het individuele en algemene belang met regelmaat. Harm Jan: “Ik begrijp heel goed dat mensen niet zitten te wachten op een nieuwbouwplan in hun directe omgeving, ik zou daar ook niet blij mee zijn. Tegelijk blijkt uit onderzoeken dat we de komende jaren nog honderden woningen moeten bouwen om genoeg aanbod te houden voor inwoners die een huis zoeken. Met name starterswoningen zijn belangrijk. We volgen deze koers omdat we graag willen dat ook de komende generaties in Nunspeet een plek kunnen vinden.”

Het aantal te bouwen woningen komt door middel van gedegen onderzoek tot stand. Harm Jan: “Die aantallen zijn bekrachtigd door de gemeenteraad bij de vaststelling van de woonvisie en worden jaarlijks van een update voorzien. Nu is de vervolgvraag waar we deze woningen gaan bouwen. Tijdens de woningbouwavond op 12 november zal wethouder Groothuis onderbouwen hoe deze cijfers en woningbouwlocaties tot stand komen. Daarnaast zal er vanuit de provincie uitgelegd worden welke rol de provincie bij deze planvorming heeft. Maar vooral willen we deze avond ruimte geven voor vragen van inwoners. Alle mensen uit onze gemeente zijn van harte welkom!”

Deze uitnodiging geldt nadrukkelijk voor alle inwoners, wel of geen lid van de SGP. Aanmelden is wel verplicht. 
Klik hier om u aan te melden.